Ana içeriğe atla

Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Faaliyet Alanları

Akademik araştırma odaklı disiplinler arası çalışmalar yaparak sosyal inovasyon eksenli çözüm önerileri geliştirmek
Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal inovasyon stratejileri oluşturmak ve topluma katma değer yaratmak, merkezi ve yerel yönetimlere bu konuda danışmanlık sağlamak
Kamu veya özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde sosyal bilimler alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmek ve politika önerileri geliştirmek
Toplumsal düzeydeki sosyal sorunları inceleyerek tespitlerde bulunmak, stratejik çözüm önerilerinde bulunmak ve uygulamaya yönelik olarak ilgili paydaşlarla işbirliği yapmak
Kentleşmenin getirdiği problemlere yönelik çalışmalara katkı sunmak, Sosyal sorunları çözmek için yabancı bölge ve ülkelerle kıyaslamalar yaparak mevcut durumu ve en iyi uygulamaları belirlemek, politikalar üretmek ve iyi uygulamaların Türkiye’ye uyarlanmasına ilişkin uluslararası projelerde yer almak
Diğer bölge ülkelerinin sosyo-ekonomik sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri sunmak
Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, eylem planları ve kalkınma planları ile uyum içinde yenilikçi istihdam sağlama yöntemlerinin geliştirilmesine ve dezavantajlı grupların kültürel, ekonomik, sosyal alandaki görünürlüklerinin artmasına katkı sağlamak
Çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguların toplumda yaygın etki sağlamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında danışmanlık sunmak ve sertifikalı eğitim programı düzenlemek

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.