Ana içeriğe atla

Teknoloji Politikaları İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Programın Amacı ve Önemi

Programın amacı, merkezi kamu kurumlarında görevli uzman ve yöneticiler ile bilim, sanayi ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi ve işleyişinden sorumlu uzman ve yöneticilere teorik ve uygulama becerileri kazandırmaktır. Özellikle, Türkiye’de endüstrinin örgütlenmesi, teknoloji politikalarının belirlenmesi, yerel kalkınma girişimleri ve kamu-üniversite-sanayi işbirliği yönlendirilmesi gibi alanlarda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Araştırma ve teknoloji politikaları, inovasyon yönetimi, bölgesel kalkınma ve endüstriyel örgütlenme küresel rekabet konumunda belirleyici etkiye sahip olmasından dolayı ülkemizde de değer atfedilen çalışma alanları olmuştur. Bu çalışma alanlarından sorumlu olan kurum ve kuruluşlar, uzmanlar, yöneticiler, yararlanıcılar, girişimciler gibi birçok paydaşın bilimsel alanda ve uygulamada meydana gelen değişim ve gelişmelere cevap vermesi ve uyum sağlaması beklenmektedir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, ülkenin ve bölgenin kalkınma ve gelişim politikaların oluşturulması ve uygulamasından sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin daha güncel bilgi ve dünya uygulama deneyimleri bağlamında desteklemek ve alanda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu hedef kitlenin çoğunluğunun şu ana kadar bu konuda eğitim alamadığı görülmektedir. Türkiye’deki teknoloji/sanayi politikalarının geliştirilmesi ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalardan sorumlu kişilerin uzmanlık yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak bu programın esas hedefidir.

 

Yüksek Lisans Programı, üniversitede disiplinler arası bir yaklaşım ile aşağıdaki anabilim dallarını kapsayacaktır: - İşletme (Stratejik Yönetim, İnovasyon Yönetimi, Finans gibi) - İktisat (Bilgi Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi gibi) - Hukuk (Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hakları gibi) - Sosyoloji (Sosyal ve Ekonomik Etki Analizi, araştırma yöntemleri gibi) - Siyaset (Kamu Yönetimi ) Yüksek Lisans Programına, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak iktisadi idari bilimler fakültesi, işletme fakültesi, sosyal ve beşeri bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi ve diğer alanlarda lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilecektir. Programa başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak ve lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. 3 dönem sürecek olan programdan mezun olma şartı olarak 10 ders alınması ve bitirme projesinin sunulması gerekmektedir. Tüm dersleri ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan katılımcılara Yüksek Lisans Diploması verilir.

Dersin içeriğini oluşturan konu başlıklarını aynı öğretim üyesi verebileceği gibi farklı öğretim üyeleri de verilebilir. Ders koordinatörü olan öğretim üyesi, uygulamadan gelen, alanında yetkin kişileri konuşmacı olarak derse davet edebilir. Dersler, katılımcının (öğrencinin) merkezde olduğu etkileşimli bir biçimde yürütülür. Uygulayarak öğrenme ilkesinin gereği olarak, derslerde yoğun bir biçimde “örnek olay” yöntemi kullanılır. Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders notları katılımcılarla paylaşılır. Katılımcıların derse en az %80 devam etmesi zorunludur.

 

Program Bilgisi

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim

Prof. Dr. Erdal AKDEVE

   erdal.akdeve@asbu.edu.tr

  +90 312 596 46 98

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.