Ana içeriğe atla

Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik Projesi

2022 yılında başlayan bu projenin amacı STK’lar tarafından gerçekleştirilen sosyal girişimcilik faaliyetleri ve sosyal etki hakkında farkındalığın artırılmasıdır. Sosyal girişimcilik konusunda yeterli bilgiye sahip olan STK’ların faaliyetlerini çeşitlendirebilme ve sürdürülebilir finansman modelleri ortaya koyabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sosyal etki değerlendirmesi aracılığıyla daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelecek olan STK’ların bireylerle olan ilişkisinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi

 “Sivil Toplum Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Projesi”nin genel amacı, gelişmiş toplumun temel dinamiği olan sivil örgütlenmenin kurumsal göstergesi olarak sivil toplum kuruluşları (STK) kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sektörel vizyon tanımlanması ve stratejik eylem planı hazırlanmasıdır. Toplumsal değişimin geleceğine dair sivil toplumun geleceğine ilişkin stratejik amaçlarının belirlenmesi, stratejik amaçlara uygun bir şekilde örgütsel değişim ve dönüşümün tasarlanması, ölçülebilir hedeflerinin saptanması, performansı değerlendirecek göstergelerin tanımlanması ve nihayetinde sürecin izlenmesi ve değerlendirmesini sağlayacak bir yaklaşımın geliştirilmesi projenin genel amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, Türkiye genelindeki tüm dernekleri kapsayan sektörel bir vizyon ve stratejik eylem planı hazırlanmış olacaktır.

STK İhtiyaç Belgesi ve Sivil Toplum Strateji Planı Hazırlanması Projesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında STK’ların öncelikli olarak ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve karşılaşılan sorunların belirlenerek ülke genelinde etkin sivil toplum algısı yaratılması amaçlanmaktadır. 2019 yılında başlayan proje faaliyetleri 4 ay sürmüştür. Projenin genel amacı, sivil toplum kuruluşlarının (derneklerin) öncelikli olarak eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu kapsamda kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması konusunda dernek faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamaktır. Proje kapsamında belirlenen 13 il için saha ziyaretleri yapılmış ve önceden belirlenen derneklerle anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları çeşitli illerden katılımcıların yer aldığı ASBÜ’de düzenlenen Çalıştay ile paylaşılmıştır. Söz konusu çalıştayda ayrıca odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştay raporu nihai rapora dahil edilmiştir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.