Ana içeriğe atla

Teknoloji Politikaları İnovasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Programın Amacı ve Önemi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, teknoloji politikaları ve inovasyon yönetimi alanında bilimsel araştırmalar yürüten araştırmacı ve akademisyen adayları ile birlikte alanda uzmanlaşmak isteyen kamu ve özel sektörde uzman, yönetici ve yönetici adaylarına yönelik akademik kapasitenin geliştirilerek güncel bilgi ve küresel uygulama deneyimleri bağlamında ilgili alanda uzmanlaşmayı arttırmaktır. Bu programda yer alacak olan özel sektörde teknoloji yoğun sektörlerde girişimci ve çalışanlar ile kamu kurumlarında görevli uzman ve yöneticilere, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, gibi endüstri komplekslerinin geliştirilmesi ve işleyişinden sorumlu uzman ve yöneticilere teknoloji politikaları, alanında teorik ve uygulama becerileri kazandırılacaktır. Özellikle, Türkiye’de endüstrinin örgütlenmesi, teknoloji politikalarının belirlenmesi, araştırma geliştirme süreci, yerel kalkınma girişimleri ve kamu-üniversite-sanayi işbirliği yönlendirilmesi gibi alanlarda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bu hedef kitlenin çoğunluğunun şu ana kadar bu bağlamda interdisipliner lisansüstü derece programında eğitim alamadığı görülmektedir. Türkiye’deki teknoloji/sanayi politikalarının geliştirilmesi ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalardan sorumlu kişilerin uzmanlık yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak bu programın esas hedefidir. Bilim ve teknoloji politikaları, bölgesel kalkınma, endüstriyel örgütlenme, inovasyon yönetimi, kamuda dijitalleşme, işbirliği konuları küresel rekabet konumunda belirleyici etkiye sahip olmasından dolayı ülkemizde de değer atfedilen çalışma alanları olmuştur. Bu çalışma alanlarından sorumlu olan kurum ve kuruluşlar, uzmanlar, yöneticiler, yararlanıcılar, girişimciler gibi birçok paydaşın bilimsel alanda ve uygulamada meydana gelen değişim ve gelişmelerin farkında olması ve uyum sağlaması beklenmektedir.

 

Interdisipliner Yaklaşım

Yüksek Lisans Programı, üniversitede disiplinlerarası bir yaklaşım ile çeşitli bilim ve araştırma alanlarını kapsayan bir müfredatı ve farklı disiplinlerde uzman eğitim kadrosuyla yürütmektedir.

- Bilim ve Teknoloji Politikaları

- İşletme (Stratejik Yönetim, Pazarlama ve Üretim, İnovasyon Yönetimi, Finans )

- İktisat (Bilgi Ekonomisi, Kalkınma Ekonomisi gibi)

- Hukuk (Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hakları gibi)

- Sosyoloji (Sosyal ve Ekonomik Etki Analizi, araştırma yöntemleri gibi)

- Siyaset (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi)

- Yönetim Bilişim Sistemleri

- Endüstri Mühendisliği

- Felsefe

 

Teori ve Deneyim Birlikteliği

Dersin içeriğini oluşturan konu başlıklarını aynı öğretim üyesi verebileceği gibi farklı öğretim üyeleri de verebilir. Ders koordinatörü olan öğretim üyesi, uygulamadan gelen, alanında yetkin kişileri konuşmacı olarak derse davet edebilir. Dersler, katılımcının (öğrencinin) merkezde olduğu etkileşimli bir biçimde yürütülür. Uygulayarak öğrenme ilkesinin gereği olarak, derslerde yoğun bir biçimde “örnek olay” yöntemi kullanılır. Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders notları katılımcılarla paylaşılır.

 

Hedef Öğrenci Profili

Programa, ASBÜ Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’ne uygun olarak iktisadi idari bilimler, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri, sanat ve tasarım gibi alanlarda lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilecektir. Programın kapsadığı alanda pratik deneyimi olan ve üniversitelerde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrosunda olanlara öncelik tanınacaktır.

 

Program Bilgisi

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim

Prof. Dr. Erdal AKDEVE

   erdal.akdeve@asbu.edu.tr

  +90 312 596 46 98

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.