Ana içeriğe atla

Amaç

* Sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak,

* Sosyal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak,

* İnovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik araştırma odaklı projeler üretmek,

* Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

* Sosyal inovasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, işlevsel bir paydaş ağı kurmak ve sosyal inovasyon konusunda sürdürülebilir bir arayüz işlevi görmek,

* Ankara’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye, bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sunmak.

Yönetmelik

ASBÜ-SİM Yönetmeliği

 

Hizmet Standardı

ASBÜ-SİM Hizmet Standardı.xlsx

 

Birim Faaliyet Raporları

ASBÜ-SİM Faaliyet Dosyası.pdf

 

Hassas Görevler Listesi

ASBU-SIM Hassas Görev Listesi.pdf

 

İş Akış Şeması

ASBÜ-SİM İş Akış Şeması.xlsx

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.