Ana içeriğe atla

Girişimcilik nedir?


Girişimcilik, birçok araştırmacı tarafından ele alınmış olmasına rağmen literatürde evrensel bir tanıma sahip değildir. Bu bakımdan, girişimcilik konusu çeşitli yazarlar tarafından farklı noktalara önem verilerek işlenmiştir. Hattab için girişimcilik, bir fikrin katma değeri olan bir mal veya hizmete dönüştürüldüğü süreç, faaliyet veya aktivite olarak tanımlanmışken Shane ve Venkataraman’a göre bir fırsatın keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve kullanılması anlamındadır. Başka yazalar için girişimcilik, istihdam sağlama, ekonomik büyüme, yenilik, ürün ve hizmet kalitesini arttırma, rekabet ve ekonomik esnekliğin kaynağı olarak tanımlanmıştır. Jean Baptiste Ray ise girişimciliğin yönetsel yönüne vurgu yapmıştır. Bu bakımdan iyi bir girişimci, işletmede koordinasyonu sağlayan, liderlik ve yöneticilik yapan kişi olarak tanımlanır. Fred Wilson ise girişimciliği bir fikri ya da düşünceyi işe, somut çıktıya dönüştürme çalışmasıdır. Foss ve Klein ise girişimciliği, risk alabilme, fırsatları araştırabilme ve takip edebilme, uygulamaya dönüştürebilmek ve yenilik yapabilmek ile eşleştirmiştir.


Bütün bu tanımlamaların gösterdiği üzere girişimcilik, araştırma yapmayı, genel durumun dışına çıkmayı, değişim, yaratıcılık ve yenilikçilik kavramları ön plana çıkarmayı; bir fikri uygulamaya dönüştürmek ile birlikte zaman ve süreç yönetimi ve koordineli bir çalışmayı içeren geniş bir kavramdır. Avrupa Komisyonunca benimsenen Avrupa’da Girişimcilik ve Eylem Planı konulu raporda girişimcilik şöyle tanımlanmıştır: “girişimcilik her şeyden önce ve en önemlisi bir zihniyettir. Bir kişinin bağımsız olarak ya da organizasyon içinde, bir fırsatı saptama ve yeni değer yaratmak ya da ekonomik başarı elde etmek için bu fırsatın üzerine gitme motivasyonunu ve kapasitesini tanımlar.”

 

O halde… Sosyal Girişimcilik nedir?


Sosyal girişimcilik, toplumsal sorun odaklı değer üretme, toplumsal konuları ve ihtiyaçları ele alarak daha verimli, sürdürülebilir ve yeni çözümler üretme ile birlikte bir sosyal etki yaratmayı hedefleyen girişimci faaliyetler sürecidir. Bu nedenle sosyal girişimciliği diğer türlerden ayıran en önemli özelliği sosyal konuları merkeze almak ve çözüm üretmektir. Greg Dees’e göre, sosyal girişimciler insan ve kaynak kombinasyonları yoluyla toplumsal problemleri çözerek sosyal değişimleri yaratırlar.


Sosyal girişimciliğin en temel noktası “balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek”tir. Bu nedenle, toplumsal olayların temelinde bir değişim yaratmak ve etkili, geniş zamanlı ve sürdürülebilir çözümler üretmek esastır.
Bir sosyal girişimcinin sahip olması gereken özellikler Thompson tarafından şu şekilde sıralanmıştır:


· Bir ihtiyaç boşluğunu tanımlayan ve bu boşluğu bir fırsatla ilişkilendiren,
· Gerekli ağları kurmak için diğer kişileri bir araya getiren ve güdüleyen,
· İhtiyaç duyulan kaynakları bulan,
· Engellerin üstesinden gelen ve içsel riskle baş eden,
· Riski kontrol etmek için uygun sistemleri öne süren kişilerdir (Thompson, 2002: 415).

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.