Ana içeriğe atla

Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programı Hakkında

 

Program ile ilgili detaylı bilgi ve katılım için online başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular 28 Şubat 2019'a kadar devam etmektedir. 


4 Mart 2019'da başlayacak olan programın ilk dersi "stratejik düşünme ve liderlik" Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Barca tarafından verilecektir. 

 

Girişimcilik nedir?

Tek bir tanımı olmayan girişimcilik, istihdam sağlama, ekonomik büyüme, yenilik, ürün ve hizmet kalitesini arttırma, rekabet ve ekonomik esnekliğin kaynağı olarak tanımlanabilmektedir. Hattab’ın katma değerle, Shane ve Venkataraman’ın fırsatların keşfedilip, değerlendirilmesi ile, Jean Baptiste Ray’ın yönetsel becerilerle, Wilson’ın somut çıktı ile ilişkilendirdiği, Foss ve Klein ise risk alabilme ve fırsatları yenilikçi uygulamalara dönüştürebilme ile ilişkilendirdiği girişimciliğe, bir zihniyet olarak bakıyoruz.

Avrupa Komisyonunca benimsenen Avrupa’da Girişimcilik ve Eylem Planı konulu raporda girişimcilik şöyle tanımlanmıştır: “girişimcilik" her şeyden önce ve en önemlisi bir zihniyettir. Bir kişinin bağımsız olarak ya da organizasyon içinde, bir fırsatı saptama ve yeni değer yaratmak ya da ekonomik başarı elde etmek için bu fırsatın üzerine gitme motivasyonunu ve kapasitesini tanımlar.

 

O halde… Sosyal Girişimcilik nedir?

Girişimciliğin, son yıllarda ilgi çeken bir alt bileşeni olan sosyal girişimcilik, toplumsal sorun odaklı değer üretme, toplumsal konuları ve ihtiyaçları ele alarak daha verimli, sürdürülebilir ve yeni çözümler geliştirme ve sosyal etki yaratmayı hedefleyen girişimci faaliyetler sürecidir. Bu nedenle sosyal girişimciliğin diğer türlerden ayıran en önemli özelliği toplumsal konuları merkeze almak ve çözüm üretmektir.

Sosyal girişimciliğin odak noktası “balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek”tir. Bu nedenle, toplumsal olayların temelinde, değişim yaratmak, etkili ve uzun erimli çözümler üretmek esastır.

Bir sosyal girişimcinin sahip olması gereken özellikler Thompson tarafından şu şekilde sıralanmıştır:

· Bir ihtiyaç boşluğunu tanımlayan ve bu boşluğu bir fırsatla ilişkilendiren,

· Gerekli ağları kurmak için diğer kişileri bir araya getiren ve güdüleyen,

· İhtiyaç duyulan kaynakları bulan,

· Engellerin üstesinden gelen ve içsel riskle baş eden,

· Riski kontrol etmek için uygun sistemleri öne süren kişilerdir

 

Liderlik?

Liderlik, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen bir grubun belirli şartlar altında ortak hedef doğrultusunda etkilenmesi ve yönlendirilmesidir. Girişimcilik kapsamında liderlik ise ilgili fırsatların keşfedilmesi ve değerlendirilmesi yoluyla hedefe uygun hareket edilmesi noktasında grup üyelerinin performansını etkileyen ve yönlendiren kişidir. Girişimci liderin özünde grubu mevcut durumun dışına çıkarabilme ve grup içindeki yenilikçi ruhu harekete geçirebilme bulunmaktadır. Bu nedenle bir lider hem girişimciliğin esaslarını hem de liderliğin gerektirdiği sorumlulukları taşıyabilen, gerekirse risk alabilen kişidir.

 

 

Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programı ile ne hedefliyoruz?

Uygulanacak olan Girişimcilik ve Liderlik Programı ile öğrencileri girişimci bir zihniyete yönlendiren kişisel özelliklerini ve becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Böylece eğitimleri sonrasında sadece belirli kuruluşlarda iş arayan değil, aynı zamanda kendi işinin kurucusu olma cesaretini edinmiş bireylerin, gerçekçi bir zemin üzerinde öz değerlendirmelerini yapmaları sağlanacaktır. Program kapsamında verilecek eğitimler, öğrencilerin davranışsal gelişimi (yaratıcılık, inisiyatif, risk alma, özerklik, kendine güven duygusu, liderlik, takım ruhu, vb), sektörel bilginin öğrencilere aktarımı, şirket kurma ve çalıştırma bilgi ve becerilerinin edinilmesi şeklinde çeşitli unsurları içermektedir

 

Ulaşılmak istenen hedefler şunlardır:

  • İçinizdeki sosyal girişimcilik ve liderlik potansiyelini açığa çıkarmak
  • Kavramsal farkındalığınızı artırmak
  • Sosyal girişimcilerle bir araya gelmek
  • Uygulamalı atölye faaliyetlerine katılmak
  • Sosyal girişimcilik ve liderlik süreçlerinizde mentörlük desteği ağlamak
  • Potansiyel proje gruplarında yer almak
  • Üniversite-toplum-özel sektör ilişkisini güçlendirmeye katkı sunmak

 

Farklı tasarlanmış ders içerikleriyle öğrenirken eğlenmek ve üretmek isteyen gönüllüleri, Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programımıza katılmaya davet ediyoruz.

 

 

.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.