Ana içeriğe atla

Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programı Hakkında

 

Günümüzde çağdaş üniversitelerden ürettikleri bilgiyi toplumun faydasına sunması da beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle, üniversitelerin standart faaliyeti olan eğitim ve araştırma çabalarından elde edilen bilginin, toplumun sorunlarına ve beklentilerine yönelik ihtiyaçların karşılanması için kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda yeni kuşak üniversiteler, girişimci üniversite olarak konumlandırılmaktadır. Üniversitemizin stratejik planlama eksenlerinden biri olan girişimcilik alanında üniversite personeli ve öğrencilerinin bu konuda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizde standart eğitim faaliyeti dışında öğrencilere yönelik, onların bireysel gelişimlerine katkı sunmak ve gelecek planlaması süreçlerine destek olmak amacıyla Müfredat Dışı Programlar planlanmaktadır.

 
Bu bağlamda ASBÜ-SİM (Sosyal İnovasyon Merkezi) bünyesinde "Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programı" başlatılmıştır. Bu program ile hedeflenen, öğrencilerin ve üniversite personellerinin girişimci bir zihniyet temelini oluşturan kişisel özelliklerini ve becerilerini geliştirmektir. Becerilerin ve kişisel özelliklerinin gelişimini hedefleyen bu müfredat dışı program, mentorluk/danışmanlık faaliyeti, saha ziyaretleri, vaka deneyimleri, proje pazarı ve yarışması gibi alt bileşenleri kapsamaktadır.


Üniversitemiz liderliğinde kurulmakta olan ve model olarak ülkemizde bir ilk olacak "ASBÜ Sosyokent: Sosyal Bilimlerde İhtisas Teknoloji Bölgesi"nin ekosisteminin geliştirilmesine yönelik araştırma altyapısının kurgulanmasının yanında, tamamlayıcı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine de ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programı'nın hedeflenen ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak girişimci üniversite konusunda bilinçlendirme ve farkındalık geliştirme açısından doğrudan katkı sağlaması beklenmektedir. 


Programın temel aktörlerinden olan öğrenciler tarafından da sahiplenilmesi ve öğrencilerin aktif olarak organizasyonda yer almaları için tematik bir öğrenci topluluğu olan "Sosyal Girişimcilik Topluluğu"nun kuruluş çalışmaları da lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla başlatılmıştır.

 

Program ile ilgili detaylı bilgi ve katılım için online başvuru yapılması gerekmektedir.


Programın 2019 yılı Ocak ayı boyunca başvurularının alınması ve 2019 yılı Mart ayı içinde faaliyetlerinin başlatılması planlanmaktadır.

 

.