Ana içeriğe atla

Sosyal bilimler alanında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ülkemizde bir ilk olarak “İnterdisipliner Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı”nı uygulamaya geçirecektir. Üniversitemiz Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜ-SİM) tarafından hazırlanan ASBÜ İnterdisipliner Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı Projesi (ASBÜ İNALP) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmış ve desteklenmesine karar verilmiştir.

Türkiye’de bir ilk olarak tasarlanan sosyal bilimler araştırma altyapısı modeli, sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu için sosyal bilimlerde araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirecektir. Proje ile birbirleriyle etkileşim halinde çeşitli sosyal araştırma laboratuvarların yanı sıra, ortak insan kaynakları havuzu, ortak sosyal alanlar, araştırma merkezleri ve paydaşların (kamu, özel sektör ve STK’lar) birlikte yer alacağı bütüncül ve ülke genelini kapsayıcı bir yapının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Topluma katkı sağlanması misyonuyla hareket eden ASBÜ'deki bu araştırma altyapısı akademi ile ASBÜ Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında da bağlayıcı kritik bir rol üstlenecektir. 

ASBÜ İNALP bünyesinde ilk aşamada "İnovasyon-Girişimcilik, Nitelikli Göç ve Dijitalleşme" olmak üzere üç alanda sosyal araştırma laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Bu sosyal araştırma laboratuvarları derinlemesine uzmanlık yaklaşımıyla veri üretilmesi, analizi ve bu verilerin politika geliştirme süreçlerine girdi sağlayacak sürdürülebilir endekslere dönüştürülmesini amaçlanmaktadır. Böylece, ülkemizde hem sosyal sorunların çözümü hem de toplumsal beklentilerin karşılanmasında doğa bilimlerinin yanında ve iş birliği içerisinde sosyal bilimlerin araştırma geliştirme katkısı sağlanmış olacaktır. Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçecek olan bu araştırma altyapısı modeli, ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla sahada gerçekleştirilecek aktif iş birliği ile hayata geçirilecektir.

 

.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.