Ana içeriğe atla

ASBÜ SOSYOKENT TGB’nin 24/10/2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu kapsamında ASBÜ öncülüğünde ve ODTÜ, STM A.Ş., Güven Hastanesi, ODTÜ Teknokent ve Altındağ Belediyesi ortaklığıyla kurulmasına resmen izin verilmiştir.

ASBÜ Sosyokent TGB, sosyal inovasyon ve girişimcilik alanında ilk model olma özelliğine sahiptir. Dünyada ve ülkemizde çok sayıda kâr amacı gütmeyen ve sosyal sorumluluk projelerine odaklanan sosyal inovasyon ve girişimcilik örneklerine rastlanmakla beraber, kâr amacı güden girişimcilere altyapı imkânı sunan bir teknoloji geliştirme bölgesi modellemesi olarak ilk defa uygulamaya geçecektir.

Ülkemizin temel ihtiyacı olan üniversite, özel sektör ve kamu kurumları arasında güçlü bir iş birliğiyle kurulan ASBÜ Sosyokent TGB, akademik ve teknolojik bilginin bütünleştirilmesiyle toplum için ortak fayda üretmeye istekli tüm paydaşların ortak platformda buluşma alanı olma amacını gütmektedir. Böyle bir kuruluş felsefesiyle bilgi üretiminin toplum yararına dönüştürülmesi için girişimcilere uygun bir ekosistem sunacaktır.

Üniversiteler, yalnızca öğrencilere eğitim veren birer kurum olma misyonlarının ötesinde toplumsal sorunları çözme ve beklentileri karşılama sorumluluğuna da sahiptir. Günümüzde üçüncü jenerasyon üniversite olarak tanımlanan “girişimci üniversite”ler bilgi üretimi ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ürettikleri bilgi ve sundukları hizmet ile birlikte doğrudan topluma katkı sağlamayı amaçlamaktadırlar. Toplumsal yapılarla iş birliği içerisinde bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı amaçlayan girişimci bir üniversitenin bölgesel ölçekte girişimciliği desteklemesi beklenmektedir. Bu bağlamda ASBÜ SOSYOKENT TGB’de faaliyet gösterecek olan girişimciler, tüm paydaşlarla (kamu ve özel sektör, akademi, STK’lar) iş birliği içerisinde toplumsal sorunların tespiti ve beklentilerin karşılanmasında teknoloji tabanlı çözüm ve ürünlerin geliştirilmesini amaçlayacaklardır. 

ASBÜ SOSYOKENT TGB, kuruluş yeri olarak Ankara’nın tarihî şehir merkezi olan Ulus semtinde inovatif genç girişimcilerin ticari fikirleri ve akademinin araştırma altyapısı ile ekonomik bir dönüşüm gerçekleştirme iddiasındadır. Bu girişim Ulus’un eski prestijinin yeniden kazandırılması, bölgenin girişimcilik kapasitesi ve rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Buna yönelik olarak “ihtisas teknoloji geliştirme bölgesi” vizyonuyla aşağıdaki teknolojik alanlar/ekonomik sektörlerde odaklanarak konumlanmayı hedeflemektedir:

  • Kamu hizmetlerinde dijitalleşme
  • E-Sağlık uygulamaları & Medikal ve biyoteknoloji
  • Teknoloji tabanlı sosyal politika uygulamaları 
  • Eğitim ve öğrenme teknolojileri
  • Çevre ve akıllı kent teknolojileri 
  • Bilişim teknolojileri

ASBÜ SOSYOKENT TGB modeli “her teknolojinin ortaya çıkış sebebinin ve etki alanının toplum olduğu” inancıyla girişimcilik iş fikrinin planlanması, geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve sürdürülebilirliği süreçlerini daha profesyonel bir şekilde yöneterek ekonomiye kazandırılacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Buna yönelik olarak girişimcileri her aşamada destekleyecek her türlü iş birliği mekanizması ASBÜ bünyesinde kurulacak olan interdisipliner araştırma altyapısıyla bütünleştirilecektir.

ASBÜ SOSYOKENT TGB bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla ilk aşamada TGB ilan edilen 7090 m²lik, toplamda 10.475 m²lik kapalı alanda faaliyete geçecektir. İkinci yılın sonunda 10.000 m²lik genişleme alanıyla büyümeye devam etmesi planlanmaktadır. Mevcut alanda 65 girişimci ofisi ayrıca 350 yeni istihdam sahası bulunması beklenmektedir.

Kurulan ortaklık yapısı ve tanımlanan vizyona yönelik olarak üç yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda somutlaşan ve ülkemizin teknoloji açısından yoğun sektörlerindeki rekabetin arttırılmasına katkı sunacak olan yeni teknoloji geliştirme bölgemizin başkentimiz ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Bu yenilikçi girişimi destekleyerek hayata geçmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, ilgili Bakan Yardımcımız, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz.

 

Prof. Dr. Mehmet BARCA

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.