Ana içeriğe atla

Haberler

“Sosyal Etki Değerlendirmede Yenilikçi Model Projesi: Katılımcı Politika Geliştirme Platformu Çalıştayı” Düzenlendi

TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen ve ASBÜ-SİM tarafından yürütülen “Sivil Toplum Sektörü ve Toplumsal Etki: Sosyal Etki Değerlendirmede Yenilikçi Model Projesi” kapsamında sosyal etki değerlendirmesinin ve buna yönelik katılımcı politika kurulmasına yönelik “Katılımcı Politika Geliştirme Platformu Çalıştayı”, 28 Şubat Çarşamba günü üniversitemiz Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleşti.

DİSAP Etki Değerlendirmesi Eğitimi Tamamlandı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Araştırma Merkezi (ASBÜ-SİM) tarafından yürütülen Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı Projesi (DİSAP) kapsamında 27, 29 Şubat ve 5, 7 Mart 2024 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Pamukçu tarafından üniversitemizde Nicel Araştırma Yöntemleri ile Etki Değerlendirmesi Eğitimi düzenlendi.

Dört oturum şeklinde yürütülen eğitim programı kapsamında katılımcılara etki değerlendirmesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nitel Araştırma Yöntemleri ve Nitel Veri Analizi Eğitimi Gerçekleştirildi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi (ASBÜ-SİM) tarafından yürütülen Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı Projesi (DİSAP) kapsamında 5-6 Şubat ve 12-13 Şubat tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu tarafından üniversitemizde Nitel Araştırma Yöntemleri ve Nitel Veri Analizi Eğitimi düzenlendi.

Dört oturum şeklinde yürütülen eğitim programı kapsamında katılımcılara nitel araştırma ve nitel veri analizi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik Projesi

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik Projesi faaliyetleri kapsamında sosyal etki değerlendirmesi eğitimleri tamamlanmıştır.

ASBÜ-SİM Müdür Yardımcısı Ülkü Neslihan Aktaş tarafından düzenlenen eğitimde katılımcıların fikirleri doğrultusunda proje önerisi geliştirilmiştir. Ekipler halinde veya bireysel olarak geliştirilen proje fikirleri ile Ankara Kalkınma Ajansı eğitimlerine başvuru yapılmıştır.

 

Sosyal Girişimcilik Etkinliği

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sistem ve Jenerasyon Derneği tarafından yürütülen Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik projesi kapsamında 23-24 Kasım 2022 tarihlerinde Sosyal Girişimcilik etkinliği düzenlenmiştir. Çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğe birçok şehirden sivil toplum temsilcisi katılmıştır. 

ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022/7: Dr. Mete Çakmakçı "Teknoloji Ekosistem Vatandaşlığı ve Sivil Toplum Misyonu"

Üniversitemiz Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerlerinin yedinci programı, 19 Nisan 2022 Salı günü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Genel Müdürü Dr. Mete Çakmakçı’nın “Teknoloji Ekosistem Vatandaşlığı ve Sivil Toplum Misyonu" başlıklı konuşmasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. ASBÜ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan program, ASBÜ-SİM Müdürü Prof. Dr. Erdal Akdeve moderatörlüğünde yürütüldü.

ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022/6: Dr. Muhammed Adak "Kırsal ve Bölgesel Kalkınma: Kentleşmeye Etkileri"

Üniversitemiz Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerlerinin altıncı programı, 12 Nisan 2022 Salı günü Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Muhammed Adak’ın "Kırsal ve Bölgesel Kalkınma: Kentleşmeye Etkileri” başlıklı konuşmasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. ASBÜ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan program, ASBÜ-SİM Müdürü Prof. Dr. Erdal Akdeve moderatörlüğünde yürütüldü.

ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022/5: Metin Pektaş "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Teknoloji Yoğun Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulamaları"

Üniversitemiz Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri’nin 2022 yılı oturumlarının beşinci programı, 5 Nisan 2022 Salı günü Nazalı Vergi ve Hukuk firması yönetici ekibinden Metin Pektaş’ın “Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Teknoloji Yoğun Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulamaları” başlıklı konuşmasıyla düzenlendi. ASBÜ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan webiner ASBÜ-SİM Merkez müdürü Prof. Dr. Erdal Akdeve moderatörlüğünde yürütüldü.

ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022/4: Dr. Gazali Çiçek "Elektronik Haberleşmede Yerel Girişimci Kapasitesi"

ASBÜ-SİM Teknov Bahar Seminerleri 2022 yılının dördüncüsü, 29 Mart Salı günü saat 18.30’da BTK Başkan Yardımcısı Dr. Gazali Çiçek tarafından “Elektronik Haberleşmede Yerel Girişimci Kapasitesi” başlığı altında gerçekleştirildi.

ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022/3: Dr. Ahmet Rıza Balım "Üniversite-Sanayi İş Birliği: Teknoloji Transfer Ofisleri"

Üniversitemiz Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri’nin 2022 yılı oturumlarının üçüncü programı, 22 Mart 2022 Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Rıza Balım’ın “Üniversite-Sanayi İş Birliği: Teknoloji Transfer Ofisleri” başlıklı konuşmasıyla çevrim içi olarak düzenlendi.

ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022/2: Serdar Kabukçuoğlu "Girişim Sermayesi"

Üniversitemiz Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022 yılı oturumlarının ikinci programı, 15 Mart 2022 Salı günü Serdar Kabukçuoğlu’nun  “Girişim Sermayesi” başlıklı konuşmasıyla çevrim içi olarak düzenlendi.

Sunumunda Serdar Kabukçuoğlu, girişimcilik ve inovasyon kavramlarını tanımlayarak, proje finansmanı ve girişim sermayesi hakkında açıklamalarda bulundu. Program, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022/1: Doç. Dr. Ayhan Sarısu "Özelleştirme/PPP"

Üniversitemiz Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ASBÜ TEKNOV Bahar Seminerleri 2022 yılı oturumlarının ilki, 8 Mart 2022 Salı günü Özelleştirme İdaresi Daire Başkanı Doç. Dr. Ayhan Sarısu’nun katılımıyla çevrim içi olarak düzenlendi. Seminerde Doç. Dr. Ayhan Sarısu, “Özelleştirme/PPP” başlıklı konuşmasını sundu.

Sunumunda Doç. Dr. Ayhan Sarısu, özelleştirme ve kamu özel sektör iş birliği sürecinde günümüze kadar yaşanan gelişmelere dair detaylı bir konuşma gerçekleştirdi.

Girişimci Bilgi Sistemi Tanıtım Etkinliği

Üniversitemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Girişimci Bilgi Sistemi hakkında tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi. 

Etkinlikte, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın açılış konuşmalarının ardından, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar Girişimci Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi Dış Paydaş Çalıştayı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü stratejik eylem planının hazırlanması çalışmaları kapsamında 10 Haziran 2021 tarihinde çeşitli illerde yer alan dernek temsilcileri ile “Dış Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay'da Erdal Akdeve, Ülkü Neslihan Aktaş ve Memduh Eren Giderler tarafından yapılan kısa bir genel değerlendirmenin ardından grup çalışması gerçekleştirilmiş ve gruplar içerisinde belirlenen başlıklar/sorular üzerinden tartışmalar yürütülmüştür.

Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi İç Paydaş Çalıştayı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Stratejik eylem planının hazırlanması çalışmaları kapsamında 27 Mayıs 2021 tarihinde Genel Müdürlük ve ASBÜ-SİM’in koordinasyonu sonucunda Genel Müdürlük Üst Yönetim Birim Sorumluları, Birim Koordinatörleri ve İl temsilcileri ile “İç Paydaş Çalıştayı” gerçekleştir

TEKNOV Bahar Seminerleri 2021/4: Elektronik Haberleşmede Yerel Girişimci Kapasitesi

TEKNOV Bahar Seminerleri'nde bu hafta Dr. Gazali Çiçek "Elektronik Haberleşmede Yerel Girişimci Kapasitesi" konusunda sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Önümüzdeki haftalarda devam edecek Seminer Programını buradan kontrol edebilirsiniz. 

Seminer programı ASBÜ YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. 

 

TEKNOV Bahar Seminerleri 2021/3: Üniversite-Sanayi İş Birliği: Teknoloji Transfer Ofisleri

TEKNOV Bahar Seminerleri'nde bu hafta Dr. Ahmet Rıza Balım "Üniversite-Sanayi İş Birliği: Teknoloji Transfer Ofisleri" konusunda sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Önümüzdeki haftalarda devam edecek Seminer Programını buradan kontrol edebilirsiniz. 

Seminer programı ASBÜ YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. 

 

 

Sosyal Etki Analizi Eğitimi

ASBÜ-SİM tarafından yürütülen, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi kapsamında "Sosyal Etki Analizi Eğitimleri"nin ilk modülü 24 Şubat 2021 Çarşamba günü başlamıştır. Eğitim programı kapsamında "Sosyal Etki Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar ve Değerlendirme Yaklaşımı", "Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi" ve "Merkezden Yerele Sosyal Etki Değerlendirmesi" başlıklı konular tamamlanmıştır. 

 

Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi Paydaş Analizi Eğitim Programı İkinci Gün

ASBÜ-SİM tarafında yürütülen “Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi”nin Paydaş Analizi Eğitim Programının ikinci gününde katılımcılarla bir araya gelinerek eğitime devam edilmiştir. Uygulamalı çalışmaların yer aldığı eğitim interaktif bir şekilde devam etmiş ve önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek toplantılar için ön hazırlık oluşturmuştur. 

Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konusunda eğitim verilmiş ve Paydaş Analizi ile Senaryo Uyarlaması ve Gelecek Tasarımı konularında grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 

Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi Paydaş Analizi Eğitim Programı

ASBÜ-SİM tarafında yürütülen “Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi”nin Paydaş Analizi Eğitim Programı Rektörümüz Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç’ın açılış konuşmalarıyla başlatılmıştır.

STK-Üniversite-Kamu iş birliğiyle yürütülen projede sivil toplumun mevcut durumun tespiti ve geleceğine dair projeksiyon tasarımı gerçekleştirilmiş olacaktır.

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik MDP Aracı Kurumlar Buluşması

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik MDP kapsamında aracı kurumlar bileşeninde proje yürütmekte olan kurumların tanışması, projelerini tanıtmaları ve iş birliği alanlarının tartışılması amaçlarıyla 11 Kasım 2020 tarihinde bir toplantı düzenlenmiş ve Ülkü Neslihan Aktaşş tarafından ASBÜ-SİM Etki Lab projesinin amacı,

Sosyal Girişimcilik Eğitimi

ASBÜ-SİM ekibinden Öğr. Gör. Ülkü Neslihan Aktaş ve Arş. Gör. Memduh Eren Giderler ile ASİGM tarafından 2 Kasım 2020 tarihinde Sosyal Girişimcilik eğitimi tamamlanmıştır. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören eğitimin ardından yaklaşık 70 kişinin katıldığı bir çalışma grubu oluşturulmuş ve devam edecek olan etkinlikler hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. 

Ankara Sosyal İnovasyon Gençlik Merkezi Kuruldu

Sistem ve Jenerasyon Derneği tarafından yürütülen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) temsilen Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASBÜ-SİM) proje ortağı olarak yer aldığı ASİGM Projesinin amacı, Ankara’daki gençlere sosyal inovasyonu aşılamak olacak. Ayrıca bu alanda ilerlemek isteyen gençlere rehberlik ederek Ankara’daki sosyal girişimcilik ve inovasyon uygulamalarının artırılmasında etkin rol almış olacak.

Ankara Sosyal İnovasyon Gençlik Merkezi ASBÜ Yerleşkesinde Kuruluyor

Ankara Sosyal İnovasyon Gençlik Merkezi ASBÜ Yerleşkesinde Kuruluyor!

Sistem ve Jenerasyon Derneği tarafından yürütülen, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) temsilen Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASBÜ-SİM) proje ortağı olarak yer aldığı ve ASBÜ yerleşkesinde uygulanacak olan "Ankara Sosyal İnovasyon Gençlik Merkezi Projesi"nin Ankara Kalkınma Ajansı, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi

ASBÜ SOSYAL ETKİ ANALİZİ LABORATUVARI KURULUYOR

Sosyal İnovasyon Merkezi (ASBÜ-SİM) ekibi tarafından hazırlanan “ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi"nin Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Proje uygulama süreci, Altındağ Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecektir.

 

TEKNOV Seminerleri Online Devam Ediyor!

Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen olan Teknov Seminerleri eğitime verilen üç haftalık aranın ardından kaldığı yerden online olarak devam ediyor. 

7 Nisan Salı günü BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek'in "Elektronik Haberleşmede Yerli Üretim" başlıklı konuşması dinleyicilerin online katılımı ile gerçekleştirildi. 

 

ASBÜ SOSYAL İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ASBÜ SOSYOKENT) KURULMASINA İZİN VERİLDİ

ASBÜ SOSYOKENT TGB’nin 24/10/2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1693 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu kapsamında ASBÜ öncülüğünde ve ODTÜ, STM A.Ş., Güven Hastanesi, ODTÜ Teknokent ve Altındağ Belediyesi ortaklığıyla kurulmasına resmen izin verilmiştir.

"Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programı” Proje Sunumu Etkinliği

Müfredat dışı eğitim kapsamında ASBÜ-SİM ile Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğunun birlikte yürüttüğü, 4 Mart 2019 tarihinde başlamış olan “Sosyal Girişimcilik ve Liderlik Programı”nın teori ayağının ardından, programın diğer bir ayağı olan fikir ve/veya projenin sunumuna ilişkin etkinliği 27 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Programa katılan kişilerin program boyunca üzerine düşündükleri proje ve/veya fikirlerin sunumu, değerli hocalarımız tarafından değerlendirildi.

Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı Açılış Toplantısında Gerçekleştirilen Mini Anket Sonuçları

16 Nisan 2019 Salı günü Radisson Blu Hotel'de gerçekleştirilen "Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi " açılışı kapsamında mini anket düzenlenmiştir. 

ASBU-SIM%20Anket%20Sonuclari.pdf

 

"Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi" Açılış Toplantısı

ASBÜ-SİM tarafından gerçekleştirilen Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi " açılış toplantısı 16 Nisan 2019 Salı günü Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Barca ve ASBÜ-SİM Danışma Kurulu üyelerinin katılımlarıyla Radisson Blu Hotel'de gerçekleştirilmiştir.

ASBÜ-SİM’in Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Onaylanan “Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi" İçin Sözleşme İmzalandı

ASBÜ-SİM ekibi tarafından hazırlanan ve 2018 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan "Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağyapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi" için 29.01.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.